Coded Matter(s)

Een avond lang vertonen makers de onbegrensde mogelijkheden die geprogrammeerde technologie, media en creative coding platforms bieden voor het maken van beeldende kunst, generatief ontwerp, interactieve installaties, multi-sensorische performances en betoverende scenografieën.

Erik Gelderblom

Voor wie is Coded Matter(s) interessant? Waarom mag je dit niet missen?

‘Il faut être de son temps’ – men moet eigentijds zijn – is een van de belangrijkste basisprincipes waarop de opkomst van de moderne kunst en de avant-garde gestoeld is. De kunstenaar moet een vinger aan de pols van de maatschappij hebben. Tegenwoordig zien we dat de ontwikkeling van informatietechnologie en connectiviteit via het internet een radicale invloed heeft op het leven. Het verandert de wijze waarop we ons gedragen en de manier waarop we onze omgeving waarnemen. De serie Coded Matter(s) is een reactie hierop en wil aantonen hoe digitalisering nieuwe kunst voortbrengt en hoe creativiteit steeds vaker een interdisciplinaire uiting krijgt.

De ontwikkeling van goedkope en krachtige technologie zoals de Arduino microcontroller, sensoren, de Raspberry Pi minicomputer van €15 en 3d-printing zorgt voor een revolutie waarbij iedereen in staat is zijn eigen krachtige en slimme machines te bouwen. Ook het programmeren wordt eenvoudiger gemaakt door de verschillende open source software platforms gemaakt door makers uit het creatieve veld.

Met bijvoorbeeld Processing kunnen er mooie (data)visualisaties gemaakt worden, Open Frameworks leent zich uitstekend voor het bouwen van ruimtelijke installaties en via Supercollider staat code aan de basis van geluidcomposities. Programmeren is dus niet alleen maar bestemd voor de ambachtelijke computerwetenschapper Nee: code is sexy en beïnvloedt in grote mate de interdisciplinaire productie van kunst, design en muziek.

Fabian van Sluijs, Carolien Teunisse en Jarl Schulp van FIBER

Fabian van Sluijs, Carolien Teunisse en Jarl Schulp van FIBER

Kortom, waar traditioneel ingestelde sectoren achter de feiten aanlopen vormt de nieuwe generatie van kunstenaars, designers en muzikanten de voorhoede. Coded Matter(s) is een platform voor deze voorhoede om te laten zien hoe je je eigen gereedschappen kan bouwen en hoe data gebruikt kan worden als het ware de grondstof van het nieuwe. Met begrippen als crowd sourcing, open kennisdeling en shared economy als vast onderdeel van hun werkprocessen geven deze makers hoop voor de toekomstige maatschappij.

Het evenement is op die manier bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de veranderingen die nu gaande zijn, maar bovenal voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het maken en ervaren van audio-visuele producties, interactieve installaties en alternatieve muziekinstrumenten.

Waar kijk je zelf het meest naar uit op 10 september?

We zijn gewend om een festival te organiseren, dus het is leuk dat we nu een keertje wat kleiners doen. Wat dat betreft kijken we uit naar de avond als geheel dat in goede banen wordt geleid door Michel van Dartel. Want het is een afwisselend programma met interessante projecten zoals de eigenwijze tekenmachine Graffitizer van de net afgestudeerde Daniel Berio.

Graffitizer - Daniel Berio

Graffitizer – Daniel Berio

Maar goed, dat is geen keuze, dat is ons enthousiasme voor de avond die spreekt. Als we dan toch een keuze moeten maken dan gaat de aandacht uit naar de afsluiting van de avond: de interactieve dansperformance ‘Trinity’ van de Electronic Performers uit Barcelona. Voor dit project gebruikte visueel kunstenaar Oscar Sol verschillende aspecten van de beweging van danseres en choreografe Iris Heitzinger. Zijn visuals reageren op parameters zoals de richting, kracht, versnelling, snelheid en positie van haar lichaam, waardoor een gesprek ontstaat tussen de beweging van het lichaam en de geprojecteerde visuals. De trailer heeft ons in ieder geval erg benieuwd gemaakt naar de performance op de avond zelf.

En wat kunnen we in de toekomst nog meer van Coded Matter(s)/FIBER verwachten?

Na de eerste editie Unfolding Space staat op 10 november een zondagmiddag matinee in de planning. Deze editie genaamd Sound Hackers zal gewijd zijn aan muziek en hoe je soft- en hardware kan gebruiken voor het bouwen van nieuwe instrumenten en audiovisuele interfaces. De nadruk van deze middag ligt op het luisteren en zal het karakter hebben van een concert-middag.

Ook zal de combinatie tussen analoog en digitaal sterk worden belicht in deze editie, want oude instrumenten kunnen transformeren door ze te herprogrammeren. Of hoe het lichaam kan dienen als controller en bron binnen composities. Als voorbeeld noemen we de performance Sound On Intuition van owow.

Ook worden er zelf gebouwde muziekinstrumenten en andere sonische apparaten gepresenteerd worden die intappen op geluid- en informatiebronnen in onze directe omgeving. Ze nemen geluid, beweging en data op en dienen daarmee als bouwstenen voor een nieuwe soundtrack, zoals 100 jaar geleden het geval was met het futuristische manifest The Art of Noises van Luigi Russolo.

Het programma eindigt in de middag met een intense, spannende audiovisuele live performance. Maar als we eerlijk zijn zien wij nog het meest uit naar de ontmoetingen aan de bar met producers, muzikanten en coders die hopelijk op dit programma af zullen komen, om te ontdekken waar zij mee bezig zijn.


Coded Matter(s) #1: Unfolding Space kun je op 10 september om 20:00 in De Brakke Grond in Amsterdam bezoeken. Kijk voor alle informatie, het programma en tickets op Codedmatters.nl.