De Correspondent

Rob Wijnberg vroeg Momkai om de identiteit en wervingssite van de Correspondent te ontwerpen. We stelden 3 Vragen Aan Harald Dunnink over de samenwerking met Rob Wijnburg, de grootste uitdagingen en zijn rol in de toekomst bij De Correspondent.

Willem van Roosmalen

Kun je wat vertellen over de start van De Correspondent? Hoe, met wie en waarom is de samenwerking begonnen?

Nieuws wordt veelal gedomineerd door soundbytes, stereotypes en clichés. De Correspondent wil iets doen aan deze simplificatie en beeldvorming. Ze wil van ´nieuws´ naar ´nieuw´ door: 1) relevantie zwaarder te laten wegen dan actualiteit, 2) meer tijd en ruimte te geven aan onderzoek en alternatieve vormen van journalistiek, 3) openlijk verantwoording af te leggen over de eigen journalistieke keuzes en dilemma’s, 4) meer aandacht te besteden aan factchecking, en 5) de invloed van andere media op ons wereldbeeld structureler te betrekken in de verslaggeving.

De eerste fase is de identiteit en de crowdfunding website. Waar lagen de grootste uitdagingen tijdens dit project?

De Correspondent vraagt van haar journalisten betrokken te zijn. Niet door een bepaalde politieke ideologie aan te hangen, of de wereld vanuit een bepaalde ´waarheid´ te beschrijven, maar door vanuit persoonlijke fascinatie of verontwaardiging van de wereld verslag te doen. De Correspondent is onpartijdig, maar ook subjectief: de journalist moet uitzoeken welke kant van een verhaal het geloofwaardigst is en waarom. Bovendien is de krant niet alleen podium, maar ook actor in de samenleving. Zo zal een deel van de winst in samenspraak met de lezers kunnen worden gestoken in een journalistiek project, of worden geschonken aan een goed doel of beginnende onderneming.

Wat is jouw rol geweest en wellicht belangrijker, wat gaat jouw rol zijn wanneer De Correspondent écht van start gaat?

De Correspondent trekt geen grenzen: niet in de organisatie en niet in de wereld. Redacteuren schrijven over de euro, over technologie, over leren en studeren, over politie en justitie, over klimaatverandering en alternatieve energiebronnen – kortom: over alles wat er toe doet. Hun artikelen worden niet onderverdeeld in achterhaalde rubrieken als ‘binnenland’, ‘buitenland’ of ‘Den Haag’: de leidraad is relevantie, niet geografie. Dat betekent concreet: De Correspondent laat de beste auteurs vrij om over onderwerpen en thema´s te schrijven, zonder ze in redacties te stationeren en zonder hun verhalen in hokjes te stoppen. Correspondenten worden niet afgevaardigd naar een specifiek land, maar krijgen een standplaats gebaseerd op thema´s. Bijvoorbeeld: Correspondent Globalisering in een opkomende economie, of Correspondent Nieuwe Technologie in Sillicon Valley.